Ultimele Stiri

Termeni si Conditii

CUM FUNCTIONEAZA ACEST SITE?

 

Stimate utilizator, în cele ce urmează îți vor fi prezentate condițiile generale de utilizare ale site-ului www.micutz.ro. Așadar, te rugăm să citesti cu atenție aceste informații.

Continuarea utilizării SITE-ului implică acceptarea necondiționată a condițiilor prezentate în cele ce urmează. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele condiții generale, vă rugăm să nu continuați accesarea acestui site și să ne contactați utilizând datele de contact din secțiunea site-ului www.micutz.ro intitulată Contact.

Toți utilizatorii – independent de calitatea acestora utilizatori, clienti, consumatori, vizitori, cumparatori etc. - site-ului www.micutz.ro se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale acestuia. SITE-ul se referă implicit la totalitatea serviciilor/aplicațiilor/produselor/informațiilor și în general la întregul conținut al acestuia.

 

I. DEFINITII SI TERMENI

II. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

III. LIMITAREA RĂSPUNDERII Micutz.ro

IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

V. SECURITATE

VI. CONEXIUNEA LA ALTE RETELE/SITE-URI/LINK-URI

VII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VIII. FORȚĂ MAJORĂ

IX. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

X. DESPRE COOKIES-URILE UTILIZATE PE SITE

POLITICA DE VANZARE ONLINE

XI. COSUL DE CUMPARATURI

XII. COMANDA

XIII. PLASAREA COMENZII

XIV. DISPONIBILITATEA BUNURILOR SI SERVICIILOR

XV. FACTURARE

XVI. PLATA

XVII. LIVRAREA BUNURILOR

XVIII. GARANTIA LEGALA DE CONFORMITATE

XIX. ALTE GARANTII

XX. RECLAMATII SI SESIZARI

XXI. CUMULAREA CAMPANIILOR

XXIII. CONDITII RETUR

XXIV. INSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

XXV. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL SI PERSOANA VIZATA

XXVI. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

               Informatii suplimentarea referitoare la minori

XXVII. COLECTAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

XXVIII. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

XXIX. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

               Informatii suplimentare referitoare la marketing

               Informatii suplimentare referitoare la incheierea si/sau executarea unui contract

               Informatii suplimentare referitoare la prelucrare in baza consimtamantului dumneavoastra

XXX. DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

XXXI. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

XXXII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

XXXIII. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

XXXIV. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRA

XXXV. PASTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

XXXVI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA AFERENTE OPERATIUNILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

 

I. DEFINITII SI TERMENI

1.1. În prezentul documente următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

Micutz.ro – este denumirea comerciala a ENAP LADINI SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Strada Contrabasului, Nr. 7, Ap. 1, Judet Timis, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. J35/1380/02.04.2024, avand cod unic de inregistrare fiscala 46251086.

Vanzator – Micutz.ro sau orice partener Micutz.ro;

Cumparator – persoana fizica/persoana juridica sau orice entitate juridica care plaseaza o Comanda;

Site – domeniul www.micutz.ro si subdomeniile acestuia;

Utilizator – orice persoana fizica/juridica care acces la Continutul Site-ului in conformitate cu prevederile Documentelor;

Nickname – pseudonim prin care Persoanele interesate pot adauga Continut pe Site. Nickname-ul este asociat informatiilor din Site ale Persoanelor interesate sub denumirea de “Nume Utilizator”;

Favorite – sectiune din Site care permite Utilizatorului sa isi creeze Liste;

Lista – pagina web din Favorite in care Utilizatorul poate adauga Bunuri pe care le considera a fi preferate si pe care, ulterior, le poate adauga in cosul de cumparaturi („Cos”).;

Persoane interesate – Cumparator, Utilizator;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta;

Review – o evaluare scrisa de catre Persoanele interesate unui Bun sau Serviciu. Aceasta evaluare este strict subiectiva si este scrisa pe baza experientei personale persoanei respective de a realiza comentarii in scopul de a spune daca Bunul sau Serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator;

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui   fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putand primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfactie va fi asociat intotdeauna review-ului scris de   asupra unui Bun sau Serviciu;

Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu;

Intrebare – solicitarea Persoanelor interesate cu scopul de a obtine informatii despre produsele sau serviciile de pe Site;

Raspuns – informatie scrisa care este transmisa Persoanelor interesate care au adresat o Intrebare in site, in pagina unui anumit produs. Raspunsul reprezinta o explicatie oferita de o alta Persoana interesata in cadrul unei discutii;

Comanda – formular transmis de catre Cumparator catre Vanzator, fie prin intermediul functionalitatii Site-ului, fie prin intermediul apelului telefonic, fie prin intermediul partenerilor Micutz.ro, cu intentia de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site;

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in cadrul Formularului de Comanda. Bunurile si Serviciile urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului doar la solicitarea expresa a Cumparatorului, respectiv ca urmare a plasarii formularului de Comanda si incheierii, ulterioare, a contractului la distanta;

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, in cadrul unui sistem organizat de vanzari sau de prestare de servicii la distanta, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului, urmare a utilizarii exclusive a unuia sau a mai multor Mijloace de comunicare la distanta;

Mijloace de comunicare la distanta – e-mail/posta electronica, fax, telefon, posta, curier, aplicatii online, retele de socializare etc;

Zi – zi calendaristica;

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora;

Continut – (i) acele informatii disponibile pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (informatiile referitoare la Bunuri, Servicii, tarife practicate de catre Vanzator sau de catre colaboratorii/partenerii/tertii Vanzatorului, (ii) continutul oricarei comunicari/interactiuni cu Persoanele interesate (e-mail, telefon, solutionarea sesizarilor primite  informatiile suplimentare solicitate si/sau transmise de catre angajatii/colaboratorii/partnereii/tertii Vanzatorului etc.) si/sau (iii)  acele date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia;

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator;

Documente – toate documentele afisate pe Site.

Operatorul de date – Micutz.ro;

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumita in cele ce urmeaza "persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Destinatar - persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism, caruia/careia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indifferent daca este o terta parte;

Persoana imputernicita - persoana fizica sau juridica autoritate publica, agentie sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele Operatorului de date;

Persoana vizata - orice persoana fizica identificata sau identificabila ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;

Prelucrare de date cu caracter personal - reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

1.2. Orice cuvinte, fraze si acornime aparute in acest document si care incep cu majuscule (Vazator, Cumparator, Comanda etc.) trebuie inteles conform definitiilor mentionate anterior. 

1.3. In prezentul document,

·      referirile la un gen includ toate genurile si referirile la singular includ pluralul si invers;

·      referirile la „inclusiv” sau „incluzand” vor fi interpretate fara niciun efect limitator.

1.4.  Prezentul document se completeaza in mod automat cu prevederile celorlalte documente afisate pe SITE.

 

II. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

2.1. Utilizatorul este de acord să folosească SITE-ul numai în scopuri legale și cu bună credință. În acest sens, Utilizatorului îi este în mod strict interzis:

•  să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;

•  să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;

•  să distribuie în mod neautorizat informaţii confidentiale; 

•  să provoace sau să favorizeze breşele de securitate informatică și/sau să întrerupă comunicarea în reţeaua de comunicații aparținând Micutz.ro;

•  să desfășoare activități care ar periclita securitatea SITE-ului (atacuri cibernetice);

•  să încalce orice drept protejat de drepturile de autor, secret comercial, brevet și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea, distribuirea, împrumutarea și/sau reproducerea SITE-ului, etc.

2.2. Utilizatorul se obligă să nu realizeze acțiuni care ar putea prejudicia Micutz.ro.

2.3. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul SITE-ului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

2.4. Utilizatorul se obligă să sesize de îndată Micutz.ro asupra (i) nerespectării prezentelor condiții generale, (ii) oricăror încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului SITE-ului, precum și asupra (iii) utilizării în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta in cazul in care Utilizatorul are cunostinte/detine informatii referitoare la asemenea situatii. In cazul in care doriti sa comunicati cu noi cat priveste aceste aspecte ne puteti contacta utilizand datele de contact din cadrul urmatoarei sectiuni Contact.

2.5. Persoanele fără capacitate de exercițiu și/sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot utiliza SITE-ul doar în scop de informare iar nu în scop de înregistrare ca Utilizator. Această regulă se aplică și în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor Condiții Generale de utilizare ale SITE-ului, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exercițiu.

 

III. LIMITAREA RĂSPUNDERII Micutz.ro

3.1. Utilizarea SITE-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorului. SITE-ul este pus la dispoziția Utilizatorului pe principiul "așa cum este", “ca atare” sau "așa cum este disponibil". Micutz.ro nu este responsabil pentru nicio pierdere, directă sau indirectă, suferită de către Utilizator ca urmare a utilizării SITE-ului.

3.2. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate terminalului de acces (de exemplu, dar fără a se limita la: laptop, tabletă, smartphone, calculator) de pe care este accesat SITE-ul, precum și de orice alte pierderi de date ce pot rezulta ca urmare a utilizării SITE-ului.

3.3. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Micutz.ro în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un tert, rezultată din utilizarea SITE-ului și/sau a rețelei de comunicații a Micutz.ro și a internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Micutz.ro ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

3.4. Obligațiile Micutz.ro referitoare la SITE sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora conținutul acestui SITE este livrat și/sau prestat. Niciun material și nicio informație de pe acest SITE nu trebuie interpretate în sensul alterării acordurilor comerciale în care Micutz.ro este parte.

3.5. Micutz.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, conținutul SITE-ului, (incluzând dar fără a se limita la: materiale, servicii, prețuri, oferte etc.), Utilizatorul declarând că acceptă în mod expres prezenta clauză. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate în mod tacit de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea acestora pe SITE.

3.6. Micutz.ro nu garantează exactitatea conținutului SITE-ului. Este posibil ca acest SITE să conțină referiri la produse, programe și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată Contact.

3.7. Micutz.ro nu va fi ținut răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte suferite ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe SITE ce se dovedesc a fi inexacte.   

 

IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Micutz.ro deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente întregului conținut al SITE-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor, imagini, concursuri și extrageri, muzică, grafică digitală etc. Prin continuarea utilizării acestui SITE, Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest SITE, sunt mărci înregistrate ale Micutz.ro și/sau ale companiilor din Grupul Micutz.ro.

4.2. Micutz.ro permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest SITE exclusiv pentru uz personal, necomercial si doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală prezente în materialele de pe SITE.

4.3. Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest SITE, precum și crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma SITE-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

4.4. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza SITE-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri.

 

V. SECURITATE

5.1. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Micutz.ro. Cu toate acestea Micutz.ro încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea SITE-ului.

5.2. În plus față de cele prezentate anterior, Micutz.ro recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea SITE-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

5.3. Utilizatorul se obligă să furnizeze date și informatii valide și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin.

5.4. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale SITE-ului  poate fi restricţionat și accesibil doar pentru anumite categorii de Utilizatori.

5.5. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor Micutz.ro sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

 

VI. CONEXIUNEA LA ALTE RETELE/SITE-URI/LINK-URI

6.1. Există posibilitatea ca SITE-ul să poată fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate Micutz.ro, pentru a face legatura cu alte rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Micutz.ro nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește conținutul altor site-uri, link-uri etc. Totodată, Micutz.ro recomandă Utilizatorului să citească cu atenţie politicile de confidenţialitate ale tuturor și oricăror site-uri externe.

6.2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este facută numai pentru a veni în ajutorul Utilizatorului și nu implică sprijinirea/confirmarea de către Micutz.ro a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri/rețele și nici vreo asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul accesează acele site-uri/link-uri exclusiv pe propriul risc.

6.3. Micutz.ro nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale altor operatori, Micutz.ro nu este responsabil pentru nerespectarea de către Utilizator a legilor locale și/sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

 

VII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

7.1. Micutz.ro asigură Utilizatorul cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, în privința prelucrării propriilor date cu caracter personal. Această obligație nu subzistă dacă informațiile respective au fost dezvăluite de către Utilizator către alte persoane ori în situația în care aceste informații au intrat în posesia altor persoane în mod fraudulos sau în cazul în care Micutz.ro este obligată să le dezvăluie datorită prevederilor din actele normative în vigoare aplicabile, sau la controlul și la solicitarea organelor competente.

7.2. Refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal echivalează cu imposibilitatea furnizării anumitor servicii de comunicații electronice, precum și punerea la dispoziție a serviciilor SITE-ului și exonerează Micutz.ro de orice răspundere în acest sens. În cazul în care Utilizatorul nu își manifestă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prezentului articol, Utilizatorul se poate adresa la datele de contact și adresele de corespondență menționate în  secțiunea Contact.

7.3. Micutz.ro poate utiliza informațiile înregistrate pe SITE, indiferent dacă sunt date cu caracter personal, demografice, colective sau tehnice, în scopul administrării conturilor Utilizatorului, soluționării întrebărilor Utilizatorului, îmbunătățirii SITE-ului și creșterii satisfacției Utilizatorului. La momentul utilizării oricăror aplicații puse la dispoziția Utilizatorului, Utilizatorul are posibilitatea de a-și manifesta consimțământul cu privire la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7.4. Utilizatorul are obligația de a-și menține actualizate toate datele cu caracter personal furnizare prin intermediul prezentului SITE. Micutz.ro, își rezervă dreptul ca la perioade successive de timp, să vă recomande sau chiar să vă solicite în mod expres fie reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizare prin intermediul acestui SITE, fie reînnoirea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal care constituie parte integrantă din prezentele condițiile generale.

 

VIII. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Micutz.ro nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care Micutz.ro nu este responsabil.

 

IX. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

9.1. Prezentele condiții generale de utilizare a SITE-ului constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Micutz.ro având ca obiect utilizarea SITE-ului.

9.2. Prin accesarea acestui SITE, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în masura în care condițiile tehnice permit acest lucru. Micutz.ro nu oferă nicio garanție conform căreia SITE-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează SITE-ul din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

 

X. DESPRE COOKIES-URILE UTILIZATE PE SITE

10.1. Prin prezenta vă informăm  că SITE-ul folosește cookies.

10.2. Orice Utilizator își poate configura browser-ul să respingă fișierele de tip cookies. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni/pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

10.3. Stocarea de cookies pe dispozitivele Utilizatorului ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența Utilizatorului pe SITE și pentru a face următoarea vizită mai placută. Micutz.ro nu folosește cookies pentru a colecta informații personale (de exemplu, dar fără a se limita la: nume, prenume, date de identificare etc.), cu toate acestea, datorită tehnologiilor IT utilizate, pot fi făcute conexiuni între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, dar fără a se limita la: formularele de înregistrare).

10.4. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați Politica de cookie.

POLITICA DE VANZARE ONLINE

 

XI. COSUL DE CUMPARATURI

11.1. Utilizarea Cosului de cumparaturi incepe in momentulin care Cumparatorul adauga primul Bun sau Serviciu in Cos.

11.2. Cosul de cumparaturi este oferit gratuit si ajuta fie Utilizatorul sa plaseze comanda atunci cand cand doreste sa finalizez comanda, fie sa salveze Bunurile selectate de Utilizator, chiar si ulterior incheierii sesiunii de browser. Salvarea acestor Bunuri nu Cosul de cumparaturi nu echivaleaza de rezervarea Bunurilor.  

 

XII.COMANDA

12.1. Valoarea totala a Comenzii include pretul, costurile de livrare si eventualele alte costuri ale serviciilor optionale platite si selectate de catre persoana interesata.

12.2. Vanzatorul poate alege ca in anumite perioade de timp sa desemneze un prag minim privind Comanda minima pentru care livrarea Bunurilor este gratuita. In cazul in care valoarea totala a Comenzii, incluzand taxele Bunurilor si/sau Serviciilor, costurile de livrare: transport, servicii postale, depozitare etc.) nu poate fi calculata dinainte si in mod rezonabil, din cauza modalitatii de calcul a pretului si/sau a costurilor suplimentare de alta natura (livrare, transport, depozitare, taxe postale, taxe vamale etc.), Cumparatorul va fi informat, anterior plasarii formularului de Comanda, asupra acestor aspecte prin intermediul Site-ului.

 

XIII. PLASAREA COMENZII

13.1. Prin plasarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

13.2. Prin plasarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

13.3. Prin plasarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

13.4. Vanzatorul ofera posibilitatea plasarii formularului de Comanda dupa cum urmeaza:

a) fie prin intermediul functionalitatii Site-ului – Formular de comanda, cu intentia de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site;

Plasarea de Comenzi pe Site se efectueaza, de catre fiecare Cumparator, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

Dupa adaugarea Bunurilor/Serviciilor in cosul de cumparaturi, Cumparatorul trebuie sa completeze si sa finalizeze transmiterea formularului de Comanda.

b) fie prin intermediul apelului telefonic la numarul 0757557152, cu intentia de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site;

c) fie prin intermediul partenerilor Micutz.ro, cu intentia de a achizitiona Bunuri si Servicii.

13.5. In urma campaniilor de promovare, voucherele de discount includ si un cadou digital ce contine un document cu instructiuni de telefon, in format pdf, ce se trimite pe adresa de email.

 

XIV. DISPONIBILITATEA BUNURILOR SI SERVICIILOR

14.1. Vanzatorul depune toate diligentele rezonabile pentru a asigura disponibilitatea Bunurilor si Serviciilor in scopul satisfacerii gradului de multumire a Cumparatorului, respectiv in scopul incheierii Contractului. Totusi, in vederea asigurarii unei informari corecte si complete a Cumparatorului, mentionam ca disponibilitatea unui Bun/Serviciu va fi afisata in Site dupa cum urmeaza:

·   “in stoc” – avem mai mult de 3 bucati in stocul Vanzatorului;

·   “stoc limitat” – avem mai putin de 3 bucati in stocul Vanzatorului;

·   “in stoc furnizor” – Bunul/Serviciul nu este disponibil in stocul Vanzatorului. Daca se plaseasa o Comanda pentru un Bun/Serviciu care are in dreptul lui “in stoc furnizor”, unul dintre consultantii nostri de vanzari te va contacta in cel mai scurt timp ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului/Serviciului.

·   “la comanda” – Bunul/Serviciul nu este disponibil in stocul Vanzatorului si pentru moment nu avem informatii despre disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului/producatorului. Dar, daca inregistrezi o Comanda pentru un Bun/Serviciu care are in dreptul lui “la comanda”, unul dintre consultantii nostri de vanzari va verifica disponibilitatea Bunului/Serviciului in stocul furnizorului/producatorului si te va contacta ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului/Serviciului;

·   “precomanda” – Bunul/Serviciul nu este disponibil in stocul Vanzatorului si nici in stocul furnizorului/producatorului. Dar, daca inregistrezi o comanda pentru un Bun/Serviciu care are in dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultantii nostri de vanzari va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului si te va contacta ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului/Serviciului;

·   “stoc epuizat” – Bunul/Serviciul nu mai este disponibil in stocul Vanzatorului;

·   “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul/Serviciul pentru ca nu se gaseste in stocul furnizorului/producatorului.

14.2. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor/Serviciilor din Comanda. Modificarea cantitatii de Bunuri si/sau Servicii din Comanda poate fi efectuata doar cu acordul prealabil al Cumparatorului. Informarea Cumpratorului cu privire la modificarea cantitatii se va face prin intemediul Mijloacelor de comunicare la distanta si la datele de contact datele de contact puse la dispozitia Vanzatorului, de catre Cumparator, odata cu plasarea Comenzii.

 

XV. PRETUL FICTIV SI PRETUL DERIZORIU (ART. 1665 DIN LEGEA 287/ 2009) 

1. Vânzarea este anulabilă atunci când preţul este stabilit fără intenţia de a fi plătit.

2. De asemenea, dacă prin lege nu se prevede altfel, vânzarea este anulabilă când preţul este într-atât de disproporţionat faţă de valoarea bunului, încât este evident că părţile nu au dorit să consimtă la o vânzare.

 

XVI. FACTURARE

15.1. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON).

15.2. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.  

15.3. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revine obligatia de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi. In cazul in care Cumparatorul are un Cont creat, atunci aceste informatii pot fi gasite in cadrul Contului dedicat fiecarui Cumparator in parte. In cazul in care Cumparatorul nu are un Cont creat, atunci aceste informatii trebuie sa fie transmise in mod corect si complet catre Vanzator prin intermediul Mijloacelor de comunicare la distanta.

15.4. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda plasata de catre fiecare Cumparator. Valoarea totala a Comenzii include pretul, costurile de livrare si eventualele alte costuri ale serviciilor optionale platite si selectate de catre Cumparator.

15.5. Transmiterea facturii poate avea loc astfel:

·      in format fizic la adresa de corespondenta indicata de catre Cumparator – pentru Bunurile/Serviciile vandute de Vanzator; SAU

·      in format electronic prin transmiterea facturii electronice la adresa de e-mail comunicata de catre Cumparator in cadrul Comenzii – pentru Bunurile/Serviciile vandute de Vanzator.

 

XVI. PLATA

16.1. Plata aferenta Comenzii poate fi efectuata prin ramburs.

 

XVII. LIVRAREA BUNURILOR

17.1. Vanzatorul se obliga sa livreze Bunurile si/sau serviciile conform optiunii indicate de catre Cumparator, in sistem de curierat door-to-door. 

17.2. Timpul de livrare al unei Comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia si este un interval de zile influentat de: timpii de procesare in depozit, zile lucratoare din luna, numarul Bunurilor din comanda si timpii de procesare a fiecarui produs etc. In cazul perioadelor aglomerate (de exemplu, Black Friday, Craciun, Pasti, 1 si 8 martie etc.), gtermenele de livrare mentionate expres la plasarea Comenzii pot suferi modificari. Daca Bunurile si Serviciile nu au fost livrate in termenul initial, Cumparatrul si Vanzatorul pot conveni asupra unui termen nou de livrare. Daca Bunurile si Serviciile nu sunt livrate nici in termenul nou de livrare, Cumparatorul are dreptul de solicita incetarea contractului la distanta.

17.3. Ca regula, Bunurile si Serviciile dintr-o comanda sunt livrare intr-un singur pachet cu un AWB unic (nu se livreaza partial Bunurile si Serviciile dintr-o comanda).

17.4. Pretul livrarii Bunurilor practicat este de 19(nouasprezece) RON pentru fiecare comanda.

In anumite conditii Micutz.ro poate oferi transport gratuit (in functie de valoarea comenzii sau alte activitati promotionale).

17.5. Micutz.ro nu este poate fi obligat sub nici o forma sa ofere transport gratuit daca Cumparatorul nu respecta conditiile standard de utilizare a serviciilor Site-ului. Cumparatorul poate primi ca si oferta promotionala, livrare gratuita in cazul in care Comanda are o valoare minima de 500(cinci) RON.

17.6. Bunurile/Serviciile pot fi insoţite la livrare de următoarele documente în limba română:

·      factura, atunci cand Cumparatorul a optat pentru primirea in original a facturii;

·      avizul de expediţie (daca este cazul);

·      certificatul de origine (dacă este cazul);

·      certificatul de garanţie (daca este cazul);

·      certificatul de garantie legala de conformitate;

·      certificat de calitate al Bunului, conform reglementărilor în vigoare (daca este cazul);

·      documentaţie tehnică şi manual de exploatare în limba română (daca este cazul);

·      buletine de verificare metrologică iniţială (dacă este cazul);

·      scrisoare de omologare (dacă este cazul);

17.7. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

17.8. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

 

XVIII. GARANTIA LEGALA DE CONFORMITATE

18.1. De regula, Bunurile cumpărate beneficiază de 24(douazecisipatru) luni de garanţie legala de conformitate. Acest termen se calculeaza de la data livrarii Bunului achizitionat.

18.2. Totusi, pentru Bunurile a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2(doi) ani, termenul de garantie legala de conformitate se reduce la durata medie de utilizare.

18.3. De asemenea, in cazul Bunurilor folosite, Cumparatorul şi Vânzătorul pot conveni reducerea termenului de garantie legala de conformitate la 12(douasprezece) luni de la data livrarii Bunului.

Vânzătorul este răspunzător faţă de comparator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrarii Bunurilor.

18.4. Pentru Bunurile din Comanda care beneficiaza de garantia legala de conformitate, Vanzatorul va transmite Cumparatorului aceste certificate de garantie:

·         in format fizic la adresa de corespondenta indicata de catre Cumparator; SAU

·         in format electronic prin transmiterea acestor certificate de garantie la adresa de e-mail comunicata de catre Utilizator in cadrul Comenzii.

18.5. Pentru o corecta comunicare a certificatului de garantie aferent Comenzii, Cumparatorului ii revine obligatia de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi. In cazul in care Cumparatorul are un Cont creat, atunci aceste informatii pot fi gasite in cadrul Contului dedicat fiecarui Cumparator in parte. In cazul in care Cumparatorul nu are un Cont creat, atunci aceste informatii trebuie sa fie transmise in mod correct si complet catre Vanzator prin intermediul Mijloacelor de comunicare la distanta.

18.6. Bunurile vandute de Micutz.ro cu certificat de garantie legala de conformitate.

In acest caz, daca Bunul se defecteaza in perioada de garantiei legale de conformitate Vanzatorul asiguraa reparatia dupa cum urmeaza:

1. Cumparatorul completeaza si transmite Formularul de reclamatii si sesizari;

2. Micutz.ro trimite, gratuit curierul la Cumparator sa ridice Bunul;

3. Bunul este reparat in termen de 15(cinsprezece) zile de la ridicarea Bunului;

5. Micutz.ro trimite, gratuit, curierul la Cumparator sa inapoieze Bunul.

18.7. Serviciile de reparatii sunt efectuate sediul vanzatorului, executarea serviciilor de reparatii fiind efectuată de ENAP LADINI SRL.

18.8. Lipsa certificatului de garantie legala de conformitate a Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la livrarea Bunului:

·         fie la numărul de telefon 0757 557 152 (apel cu tarif normal);

·         fie pe Site – sectiune: Formular Reclamatii si sesizari.

Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

 

XIX. ALTE GARANTII

19.1. Bunurile vandute de Micutz.ro cu certificat de garantie emis de producator.

Pentru o parte dintre Bunurile vandute de Micutz.ro vei primi certificat de garantie emis de producator sau distributor in format tiparit. Il gasesti in cutia Bunului sau lipit pe exteriorul cutiei. Pastreaza certificatul ca sa poti beneficia de garantie, daca va fi nevoie.

In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, Bunul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.

Daca Bunul se defecteaza in perioada de garantie, reparatia iti este asigurata de reteaua de service autorizat a producatorului/distribuitorului, in centrele specificate in certificat. Trebuie doar sa duci Bunul defect la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat, care va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.

Conditiile de acordare a garantiilor pot varia in functie de producator si sunt stabilite in politicile comerciale ale fiecarui producator, la nivel national.

19.2. Bunurile resigilate

Toate Bunurile comercializate de catre vanzator cu exceptia celor Bunurilor resigilate, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi (exceptie Bunurile resigilate), in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

Toate Bunurile resigilate sunt insotite de certificate de garantie emis de Vanzator. Transmiterea certificatului de garantie are loc conform dsipozitiilor prevazute in prezentul document. Perioada de garantie este specificata in certificatul de garantie al fiecarui Bun.

Daca Bunul se defecteaza in perioada de garantie iti asiguram reparatia dupa cum urmeaza:

1. Cumparatorul completeaza si transmite Formularul de reclamatii si sesizari;

2. Micutz.ro trimite, gratuit curierul la Cumparator sa ridice Bunul;

3. Bunul este reparat in termen de 15(cinsprezece) zile de la ridicarea Bunului;

5. Micutz.ro trimite, gratuit, curierul la Cumparator sa inapoieze Bunul.

 

XX. RECLAMATII SI SESIZARI

20.1. Pentru sesizari sau reclamatii legate de Bunul achizitionat, Cumparatorii au la dispozitie Formularul de sesizari si reclamatii. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 30(treizeci) de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

XXI. CUMULAREA CAMPANIILOR

21.1. Promotiile disponibile nu se cumuleaza, exceptand situatia in care regulile Campaniei dispun contrariul.

 

XXIII. CONDITII RETUR

23.1. Dacă un produs achiziționat nu va mulțumește 100%, îl poți returna în 14 zile calendaristice de la momentul livrării Bunului. 

Fie trimiți Formularul de reclamatii si sesizari până cel târziu în a 14 zi calendaristică de la data livrării Bunului.

Unele Bunuri au o politică de retur specifică, îți recomandăm să citești condițiile mai jos. Serviciul 14 de zile drept de retur nu afecteaza in niciun fel dreptul de retragere.

Conditii generale pentru returul Bunurilor vandute de Micutz.ro

·     Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit. Asigură-te ca produsul nu este protejat de parole setate de tine și că ai șters eventualele conturi pe care le-ai definit, astfel încât produsul să nu contina nici o data cu caracter personal si sa poată fi adus la software-ul inițial.

·     Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

·     Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însotit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.

·     Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

·     Poți returna becurile, lanternele, prelungitoarele, prizele, bateriile, acumulatorii si incarcatoarele, doar daca sunt sigilate.

·     Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

·     Nu se acceptă returul dacă ai dezinstalat sistemele de operare sau alte programe existente la livrare, dacă produsele au licențe OEM activate sau dacă ai dezinstalat sistemele de operare sau alte programe existente la livrare.

·     Electrocasnicele mici, in cazul in care au fost desigilate si testate de catre client, trebuie aduse curate pentru ca returul sa fie acceptat.

·     Nu se acceptă returul produselor din categoria : masini de tuns, masini de ras, epilatoare, dacă au fost utilizate, desigilate sau testate, din motive de protecție a sănătății clienților sau din motive de igienă.

-    Persoanele juridice nu au drept de retur. (Conform legislatiei in vigoare politica de retur a produselor se aplica numai pentru achizitiile facute de persoane fizice)

 


A. In cazul returnarii produsului, consumatorul isi poate primi suma de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului.
 
B. Profesionistul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului in conformitate cu art. 11.
Profesionistul ramburseaza sumele folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.
 
C. Comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele platite de consumator in cel mult 14 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumator.
 

23.2. Ce trebuie sa stii pentru ca procesul de retur sa decurga usor:

Returnare online:

·      Completeaza si trimite Formularul de reclamatii si sesizari;

·     După înregistrarea cererii, te vom contacta pentru detaliile si procedura returului.  

XXIV. INSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

24.1. Inscrierea de Review-uri, Comentarii, Intrebari si Raspunsuri se poate face, de catre Utilizatori, in sectiunile “Opinii”. Informatiile inscrise pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.

24.2. In momentul inregistrarii unui anumit Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns pe Site, Utilizatorii acorda Micutz.ro o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Micutz.roui de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest continut.

24.3. Fiecare Utilizator/, in momentul inscrierii de Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns in sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:

·      sa faca referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitand informatii legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informatii care tin de modul desfasurarii Comenzii;

·      sa foloseasca doar limba romana. Sunt permise si cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti, sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

·      sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator;

·      sa se asigure de incadrarea corecta a continutului introdus pe Site astfel: orice Intrebare va fi inscrisa in sectiunea “Intrebarile si raspunsurile utilizatorilor”, si orice Review va fi inscris in sectiunea “Opinii”;

·      sa se asigure ca informatiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

·      sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obtine detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fara a face referire catre alte firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de Bunuri sau Servicii;

·      sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio masura, date personale (detaliile de contact, informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor date personale;

·      sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte Site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Micutz.ro;

·      sa nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de catre Micutz.ro sau sa inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari/Raspunsuri care sa contina materiale de natura publicitara;

·      sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Intrebarea/Raspunsul ca mijloc de comunicare cu Micutz.ro, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Micutz.ro inscrise pe Site in sectiunea Contact.

24.4. Pe langa o evaluarea realista critica, in momentul inscrierii unui Review, Utilizatorul va adauga si un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, impreuna cu Rating-urile corespunzatoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, numar care apare intre paranteze langa titlul acestora. Astfel, un Review insotit de un Rating mare duce la o crestere a Rating-ului general, iar un Review insotit de un Rating mic duce la o scadere a Rating-ului general.

24.5. Utilizatorii ce inscriu Review-uri la care ataseaza fisiere foto sau video vor respecta urmatoarele reguli:

·      fisierele incarcate vor contine imagini si/sau videoclipuri care se refera la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurandu-se ca fisierele incarcate respecta drepturile de autor;

·       fisierele incarcate nu vor contine violenta, continut pentru adulti, limbaj licentios sau alt continut care ofenseaza o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a varstei, a statutului de veteran,  a orientarii sexuale sau politice;

·       fisierele incarcate nu vor contine informatii legate de alte persoane;

·      fisierele incarcate nu vor contine URL-uri sau watermark-uri catre Site-uri ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca Micutz.ro.

24.6. Cand un Review/Comentariu/Intrebare sau Raspuns este semnalat de catre un Utilizator avand un continut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest continut este examinat cu atentie de catre Micutz.ro pentru a determina daca incalca Termeni si Conditii Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai dupa examinarea acestora de catre Micutz.ro.

24.7. In cazul in care Micutz.ro constata incalcarea Termenelor si Conditiilor in mod repetat, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari sau Raspunsuri in sectiunile “Intrebari si raspunsuri ale utilizatorilor” si “Opinii”.

 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

XXV. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL SI PERSOANA VIZATA

25.1. ENAP LADINI SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă,Strada Contrabasului, Nr. 7, Ap. 1, judetul Timis, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. J35/1380/02.04.2024, avand cod unic de inregistrare fiscala 46251086este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal.

25.2. Persoana vizata se refera la acea persoana fizica identificata sau identificabila, respectiv la dumneavoastra in calitate fie de Utilizator/Cumparator al Operatorul de date, fie de reprezentant al unei organizatii (de exemplu, dar fara a se limita la: angajator, prestator de servicii de curatenie/de curierat, furnizorul de internet si telefonie fixa/mobila, furnizorul de energie electrica, furnizorul de gaze etc.) care s-a/se/va afla in relatii de colaborare cu Operatorul de date.

25.3. Orice referire la dumneavoastra va fi include si organizatia pe care o reprezentanti si viceversa.

 

XXVI. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

26.1. Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

·      Informatii de contact: numele, prenumele, adresa de facturare, adresa de corespondenta, numarul de telefon fix, numarul de telefon mobil, numarul de fax, adresa de e-mail;

·      Date privind platile: cum ar fi datele necesare in vederea prelucrarii platilor si prevenirii fraudelor, inclusiv numarul cardului de credit/debit, coduri de securitate si alte informatii de facturare aferente;

·      Informatii comerciale suplimentare prelucrate in mod obligatoriu la solicitarea dumneavoastra sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra: instructiuni acordate, plati efectuate, solicitari si proiecte;

·      Informatii colectate din surse publice: baze de date de integritate, birouri de credit, informatii privind litigii sau alte asemenea informatii care s-ar putea dovedi relevante in orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre;

·      Alte date cu caracter personal preluate prin intermediul cookie-urilor si/sau a altor asemenea tehnologii: preferintele dumneavoastra ca (potential) Utilizator/Cumparator. 

26.2. De asemenea, va informa asupra faptului ca pot exista anumite situatii – limitate ca numar (spre exemplu, asigurarea serviciilor de garantie a produselor) - in care este necesara prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal, seria si numarul cartii de identitate si/sau copii xerox/electronice ale cartii de identitate. Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar: (i) in baza consimtamantului dumenavoastra expres si voluntar transmis fie catre Operatorul de date, fie catre alti terti terti carea u obligatia de a dovedi existenta acestuia, (ii)  in anumite cazuri in care exista orice o legala de prelucrare a acestor categorii de date, obligatie care cade in sarcina Operatorului de date, (iii) atunci cand prelucrarea acestor date este obligatorie in scopul apararii unui drept legitim al Operatorului de date in fata instantele de judecata si/sau in fata altor autoritati si institutii publice.

26.3. Informatii suplimentarea referitoare la prelucrarea datelor cu carácter personal apartinand minorilor:

Copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puţin conştienţi de riscurile, consecinţele, garanţiile în cauză şi drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Această protecţie specifică ar trebui să se aplice în special utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator şi la colectarea datelor cu caracter personal privind copiii în momentul utilizării serviciilor oferite direct copiilor. Totusi, consimţământul titularului răspunderii părinteşti nu ar trebui să fie necesar în contextul serviciilor de prevenire sau consiliere oferite direct copiilor.

Întrucât copii necesită o protecţie specifică, orice informaţii şi orice comunicare, în cazul în care prelucrarea vizează un copil, ar trebui să fie exprimate într-un limbaj simplu şi clar, astfel încât copilul să îl poată înţelege cu uşurinţă.

Astfel, mentionam ca utilizarea serviciilor Operatorului de date de catre minorii sub varsta de 16 ani, fara acordul parintilor si/sau al titularului raspunderii parintesti este STRICT INTERZISA.

In acest sens, pentru a limita utilizarea de catre minorii cu varsta sub 18 ani a serviciilor si produselor puse la dispozitie de catre Operatorul de date, Utilizatorii website-ului  www.micutz.ro au obligatia de a-si declara varsta. Declararea varstei de catre vizitatoriii website-ului  www.micutz.ro reprezinta o declaratie pe proprie raspundere care cade sub incidenta prevederilor art. 310 - 328 din Codul penal cu privire la infractiunile de fals si uz de fals.

Totusi, in masura in care exista suspiciuni rezonabile cat priveste varsta unui vizitatator al website-ului care plaseaza o comanda, Operatorul de date isi rezerva dreptul de a NU da curs comenzii plasate si/sau de a solicita acordul parental, ţinând seama de tehnologiile disponibile. Operatorul de date va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părinteşti a acordat consimţământul sau a autorizat achizitionarea de bunuri si servicii din mediul online.

 

XXVII. COLECTAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

27.1. Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra in anumite imprejurari, inclusiv:

·      Atunci cand navigati, solicitati informatii sau interactionati pe acest website;

·      Atunci cand va inscrieti sa primiti informatii cat priveste desfasurarea unor activitati cu caracter commercial (spre exemplu: marketing direct, promovarea noilor produse si servicii) dezvoltate de catre Operatorul de date, fie in mod direct, fie in parteneriat cu alti colaboratori ai Operatorului de date;

·      Atunci cand prestati sau va oferiti sa prestati servicii pentru noi;

·      Atunci cand in anumite cazuri, colectam date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra de la o sursa terta (spre exemplu, dar fara a se limita la: birouri de credit, furnizori de informatii sau servicii sau din arhive publice, informatii din canalele de social media).

 

XXVIII. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

28.1. Operatiunile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal (colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) poate fi efectuata doar daca exista cel putin  unul dintre temeiurile juridice de mai jos:

·      Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra;

·      Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;

·      Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

·      Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Operatorului de date sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.

·      Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil, voluntar si explicit;

28.2. Existenta unui temei legal de prelucrarea nu exclude aplicabilitatea altor temeiuri legale de prelucrare a datelor cu caracter personal. Asadar, temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal se pot suprapune si/sau pot exista in paralel.

 

XXIX. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

29.1. Operatorul de date poate folosi datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri („Scopuri”):

·      Gestionarea sau administrarea relatiei de colaborare a dumneavoastra cu Operatorul de date, inclusiv servicii de procesare a platilor, contabilitate, facturare si incasare, asistenta;

·      Respectarea obligatiilor legale care cad in sarcina Operatorul de date, respectiv obligatiile de verificare a conformitatii sau de inregistrare (spre exemplu, dar fara a se limita la: respectarea dispozitiilor aplicabile in cazul desfasurarii operatiunilor de import/export, combaterea spalarii banilor, prevenirea fraudelor si infractiunilor, transmiterea de declaratii si evidente catre ITM, ANAF, CASS etc.);

·      Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor Operatorului de date cu dumneavoastra, inclusiv organizarea si desfasurarea de sondaje de opinie. Mentionam ca, participarea la sondajele de opinie si/sau alte asemenea proiecte este OPTIONALA;

·      Protejarea securitatii si gestionarea accesului in sediul Operatorului de date, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;

·      In scopuri de asigurare a Patrimoniului Operatorului de date;

·      In scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele Operatorul de date;

·      In scopul identificarii persoanelor autorizate sa tranzactioneze in numele Cumparatorilor/Utilizatorilor, beneficiarilor, furnizorilor si/sau prestatorilor de servicii catre Operatorul de date;

·      In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor legale ale Operatorului de date;

·      In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate;

·      Solutionarea sesizarilor si cererilor transmise de catre dumneavoastra, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea (spre exemplu, dar fara a se limita la: posta fizica, posta electronica, fax, call center, telefon etc.);

·      Recuperarea de creante/colectarea de debite fie in mod direct de catre Operatorul de date, fie prin intermediul unor persoane autorizate in prealabil in baza unor unor contracte de colaborare/prestare de servicii (actiunea de incasare a facturilor cat si recuperarea creantelor sunt actiuni conexe si intriseci contractelor in care Operatorul de date este parte; asadar, in situatia incasarii facturilor si recuperarii debitelor restante de la Cumparatori/Utilizatori, confidentialitatea datelor se va asigura in conformitate cu prevederile legale aplicabile);

29.2. Informatii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing

Activitatile de marketing pot fi desfasurate fie de catre Operatorul de date, fie de catre partenerii Operatorului de date si pot presupune transmiterea de materiale promotionale si/sau informatii /comunicari referitoare la (i) prestarea de servicii/furnizarea de bunuri care pot avea legatura cu activitatea principala a Operatorului de date, respectiv de comert online si cu amanuntul, precum si a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicatiilor/serviciilor online, in functie de serviciile de care beneficiati, (ii) organizarea si desfasurarea de evenimente in scopul fidelizarii, inclusiv posibilitatea acordarii anumitor premii (spre exemplu, dar fara a se limita la: bani, excursii, discounturi si reduceri, alte asemenea beneficii), (iii) desfasurarea unor evenimente care promoveaza imaginea Operatorul de date, incurajeaza/sustine desfasurarea unor evenimente similare inclusiv in ceea ce priveste promovarea si apararea drepturilor omului, promovarea metodelor clasice sau alternative de educatie, infiintarea/dezvoltarea institutiilor/organizatiilor/asociatilor de invatamant, organizarea si desfasurarea de evenimente culturale/educationale/artistice, inclusiv actiuni caritabile/donatii/sponsorizari, precum si dezvoltarea si implementarea de activitati antropice sau de dezvolatare durabila, precum si (iv) transferul datelor cu caracter personal communicate de dumenavoastra catre alti colaboratori in scopul ducerii la indeplinire a actiunilor de marketing direct.

Newsletterele si comunicarile in scop de marketing Operatorului de date sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Operatorul de date. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Operatorul de date nu incurajeaza si nu sustine activitatilor de tipul SPAM.

Reamintim ca, activitatile de marketing pot fi efectuate doar in baza consimtamantului dumenavoastra prealabil, voluntar si explicit. Consimtamantul va putea fi retras in acelasi mod in care a fost acordat. Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamantul, Operatorul de date nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Cumparatorul/Utilizatorul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Operatorul de date in orice moment:

Puteti alege sa va retrageti consimtamantul privind materialele de marketing in orice moment dupa cum urmeaza:

prin contactarea Operatorului de date, respectiv:

·         prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@micutz.ro sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă,Strada Contrabasului, Nr. 7, Ap. 1, Judet Timis, Romania, in atentia ENAP LADINI SRL

·         prin accesarea link-ului de [*dezabonare*] afisat in mesajele comerciale primite; 

Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia.

Renuntarea la primirea de comunicari comerciale nu implica renuntarea la acceptul dat pentru celelate Documente care stau la baza relatiei noastre de colaborare. 

29.3. Informatii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea incheierii si/sau executarii unui contract:

Refuzul dumneavoastra cat priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operatorul de date conduce la imposibilitatea prestarii de serviciilor online si furnizarii de produse care au legatura cu activitatea principala a Operatorul de date (de exemplu, dar fara a se limita la: plasarea si preluarea comenzilor, facturarea si incasarea, returnarea produselor, prestarea serviciilor de garantie etc.).

29.4. Informatii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra:

In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul dumneavoastra prealabil, voluntar si explicit pentru prelucrarea unor categorii de date, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit. In acelasi timp, ne vom lua garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ne comunica datele dumneavoastra cu caracter personal a obtinut in prealabil consimtamantul dumneavoastra.

Totodata, mentionam ca pot exista situatii in care prelucrarea datelor cu caracter personal este strict necesara in vederea prestarii serviciilor Operatorul de date, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin alte dispozitii legale aplicabile, Operatorul de date va proceda la prelucrarea respectiva (spre exemplu, dar fara a se limita la: prestarea serviciilor online, incheierea contractelor la distanta etc.).

 

XXX. DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

30.1. Putem dezvalui datele cu caracter personal in urmatoarele imprejurari:

·      Daca sunteti Utilizator/Cumparator, Operatorul de date, sau sunteti contractat de sau un agent al unui colaborator Operatorul de date, va putem divulga datele cu caracter personal catre angajati, consultanti, experti, prestatori de servicii etc. in scopul ducerii la indeplinire a obiectului contractului car esta la baza relatiei dumenavoastra de colaborare cu Operatorul de date;

·      Putem comunica datele dumneavoastra de contact cu titlu confidential catre terti in scopul obtinerii unui feedback din partea dumneavoastra cu privire la prestarea serviciilor, pentru a ne ajuta la masurarea performantei noastre si imbunatatirea si promovarea serviciilor noastre;

·      Putem trimite datele cu caracter personal cu societati care presteaza servicii pentru controale impotriva spalarii banilor, reducerea riscului de credit si in alte scopuri de prevenire a fraudelor si infractiunilor si societati care presteaza servicii similare, inclusiv institutii si autoritati de reglementare carea u dreptul legal sa cunoasca aceste date;

·      Putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal cu orice tert caruia ii cesionam sau novam orice drepturi sau obligatii;

·      Putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de reglementare etc. daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de solutionare alternativa, confidentiala a diferendelor;

·      Putem folosi date cu caracter personal agregate si statistici in scopul monitorizarii folosirii website-ului pentru a ne ajuta la dezvoltarea website-ului si serviciilor noastre.

·      Putem utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal impreuna cu persoanele noastre imputernicite - in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Operatorului de date, pe plan intern sau international, ex. centre de servicii comune, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in Scopurile mentionate anterior, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile Operatorul de date;

30.2. In orice caz, Operatorul de date va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii.

30.3. In acest sens, precizam ca vom divulga datele cu caracter personal doar cand ne instruiti sau ne acordati permisiunea, cand ni se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam astfel, sau astfel cum se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau infractionale, efective sau suspectate.

 

XXXI. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

31.1. In cazul in care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana (spre exemplu, dar fara a se limita la: membrii familiei,  salariati etc.), trebuie sa va asigurati ca aveti dreptul sa ne dezvaluiti aceste date cu caracter personal si ca, fara ca Operatorul de date sa mai ia alte masuri, sa poata prelucra acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta Politica de prelucrarea a datelor cu caracter personal.

31.2. Practic, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele diverse tratate in prezenta política, asa cum prevederile acesteia privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea Operatorul de date, modul in care ne poate contacta, scopurile si metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal (inclusiv transferul catre destinatari din strainatate), dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea Operatorului de date de a presta servicii).

 

XXXII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

32.1. Am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor nostri sau in format tiparit.

32.2. Operatorul de date garantează confidențialitatea, disponibilitatea si integritatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastra. Obligatia de confidentialitate nu subzistă dacă prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod expres de către dumneavoastra unor terte persoane. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

XXXIII. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

33.1. Chiar daca in acest moment, datele dumenavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in Brasov, Romania. In cazul in care exista posibilitatea ca in viitor sa fim nevoiti sa va transferam datele cu caracter personal in tari situate in cadrul UE, SEE sau in tari care potrivit Comisia Europeana asigura un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal, insa doar in masura permisa de Scopurile prelucrarii datelor mentionate anterior. Vom depune toate diligentele rezonabile pentru ca, in cazul existentei unor transferuri internationale, acestea sa fie efectuate sub rezerva unor masuri de protectie corespunzatoare sau potrivite, asa cum se impune prin Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE[Legal RO1]  sau alte legi aplicabile. Aceast lucru ar putea include incheierea de Clauze Contractuale Standard UE.

33.2. Daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie, ne puteti contacta in orice moment prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@micutz.ro sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă,Strada Contrabasului, Nr. 7, Ap. 1, Judet Timis, Romania, in atentia ENAP LADINI SRL

 

XXXIV. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRA

34.1. In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne comunicati un e-mail la adresa contact@micutz.ro sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă,Strada Contrabasului, Nr. 7, Ap. 1, Judet Timis, Romania, in atentia ENAP LADINI SRL

34.2. Nu ne asumam responsabilitatea pentru nicio pierdere decurgand din prelucrarea unor date cu caracter personal incomplete, incorecte sau neadevarate pe care ni le furnizati. Chiar daca vom lua masuri rezonabile pentru actualizarea periodica a registrelor si bazelor de date interne cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru modificarea neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

34.3. Asadar, Operatorul de date isi rezerva dreptul ca la perioade succesive de timp, sa recomande sau chiar sa solicite in mod expres reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra in scopurile mentionate anterior. Eventualele campanii de reconfirmare a datelor cu caracter personal sunt necesare intrucat, potrivit dispozitilor legale aplicabile, Operatorul de date are obligatia legala de a asigura acuratetea datelor cu caracter personal prelucrate.

 

XXXV. PASTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

35.1. Operatorul de date a dezvoltat masuri tehnice si organizatorice pentru desfasurarea procesului si criteriilor prevazute pentru stergerea sau eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare pentru ducerea la indeplinire a Scopurilor mentionate anterior si/sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si doar dupa ce Operatorul de date nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze/arhiveze datele respective.

35.2. Totusi, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre Operatorul de date a unui drept al dumneavoastra sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta.

35.3. De principiu, cu excepţia cazului în care persoanele interesate se opun derularii operatiunilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal și/sau solicita ștergerea acestora, mentionam ca datele cu caracter personal sunt stocate in fucntie de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

•   executarea contractelor de vanzare la distanta: 5 ani de la data incetarii contractului;

•   executarea contractelor prestari de servicii si de furnizare produse/bunuri: 5 ani de la data incetarii contractului;

•   executarea contractelor de executie de lucrari: 5 ani de la data predarii sau receptiei finale a constructiei;

•   captarea de imagini video/sunete: maxim 30 de zile de la data realizarii acestora;

•   desfasurarea campaniilor marketing, publicitate si newslettere: pana la data retragerii consimtamantului de catre persoanele interesate; 

•   recrutarea de personal: 6 luni de la data incheierii tuturor interviurilor cu persoanele interesate;

•   istoricul email-urilor primite pe o perioada de maxim 5 ani de la ultimul schimb de email-uri;

•   formulare de retur, comanda, retragere, garantie: 10 ani de la data transmiterii acestora, din motive contabile si de exercitare a drepturilor legale, in cazul in care acest lucru reiese ca fiind necesar;

•   comentarii site: pe toata durata de existenta a sectiunii de comentarii pe site, respectiv pana la stergerea comentariului de catre persoana interesata sau pana solicitati stergerea acestora, moment cand acestea vor deveni anonime;

•   documentele financiar-contabile care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani vor fi pastrate pe toata perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora;

•   telefon/call center: de regula 5 ani de la data inregistrarii. In cazul in care avand in vedere natura solicitarii, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor pastra pe durate diferite de timp, in functie de necesitatea concreta, urmand a fi sterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificata;

•   documente financiar-contabile 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, sau, după caz, 5 ani pentru unele astfel de documente (de exemplu, dar fara a se limita la: ordin de deplasare/ delegație);

•   statele de salarii: 50 de ani de la crearea acestora;

•   dosarele personale ale salariatilor: 75 de ani de la crearea acestora.

 

XXXVI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA AFERENTE OPERATIUNILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

36.1. In conformitate cu dispozitiile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”),  beneficiati de urmatoarele drepturi  aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:

·      dreptul de a avea acces la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul in care va exercitati acest drept intr-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervam dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp rezonabila;

·      dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;

·       dreptul de stergere a  datelor cu caracter personal;

·      dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal;

·      dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;

·      dreptul de a va opune in orice moment operatiunilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal;

·      dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat;

·      dreptul de a va adresa justitiei in cazul in care drepturile dumneavoastra prevazute de Regulament pentru protectia datelor cu caracter personal nu sunt respectate;

·      dreptul de a fi informat cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal;

 

Nu in ultimul rand, mentionam ca daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, puteti inainta plangerea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, website: https://www.dataprotection.ro/.

 

 In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile mentionate anterior, va rugam sa ne comunicati un e-mail la adresa contact@micutz.ro  sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă,Strada Contrabasului, Nr. 7, Ap. 1, Judet Timis, Romania, in atentia ENAP LADINI SRL

 

In cerere trebuie sa fie mentionata si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica catre care se doreste transmiterea informatiilor solicitate.

 

Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util.

Produsele comercializate pot contine video de demonstrare, aceste Video-uri sunt pur informative. Nu detinem drepturi de continut acestor Video-uri.

 

Vanzatorul ENAP LADINI SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta pagina si a informatiilor tehnice referitoare la produsele comercializate. Rareori acestea pot contine inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii sau pretul, pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului disponibil.

Micutz.ro isi rezerva dreptul de a face orice modificari si corectii asupra acestui document. În cazul în care acest document va suferi modificări substanțiale veți fi notificat cu privire la aceste modificări. De asemenea, va rugam sa consultati aceasta pagina din cand in cand pentru a reciti aceste informatii.

Acest document a fost actualizat la data de 18.06.2018.

 

P.R.P. = Pretul Recomandat de Producator